דרכי האחרונה

יחידת הפרטיזנים היהודית של מונדק לוקביצקי
בצבא המולדת הפולני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן לפנות לנילי גרבר בטלפון 0522861818
  milabesela@gmail.com
: או בדוא"ל

 

 

עיצוב לוגו: נטע גרבר
בנייה ותחזוקה: לאה כהן